Doro Revival & Warlock Revival

19.08.2006 - BALON ROCK

BALON ROCK Letošní festival Balon Rock opět zastřešoval RC Šuplik, se kterým jsem však již ukončila manažerskou spolupráci. Reklama a organizace tohoto festivalu byla špatně zvládnutá, nízká účast posluchačů, v podstatě nekonání turnaje ve fotbalu (zúčastnily se pouze 2 kapely), neúčast a nekoncertování kapel Forum II a Vesničani, i přes plnohodnotné nekonání fotbalu velký časový skluz o více jak 1:30h, špatné osvětlení areálu atd. A dokonce v závěru i velmi špatná spolupráce se zpětným předáním areálu a vyrovnáním všech závazků z toho plynoucích - dle informací zástupkyně sdružení v Dluhonicích p. Krejčiříkové, která se na mě obrátila s prosbou o dořešení problémů vzniklých díky nezodpovědnému nájemci a pořadateli akce p. Moučkovi. Přesněji tedy po 2 týdnech od konání akce nevrácení klíčů od areálu, nezaplacení zbylého doplatku za pronájem včetně spotřebované elektřiny, neodklizení zanechaného nepořádku atd. Zkrátka jeden z mnoha tradičních častých závažných problémů, se kterým jsem celou dobu bojovala s majitelem v případě spolupráce při vedení RC Šuplik. Jediné, co na této akci bylo jako jediné velmi dobře zvládnuto, je mým týmem zabezpečovaná fotodokumentace, což takto celou dobu probíhalo i v RC Šuplik včetně realizace a správy webů Balon Rock a Šuplik.
Jelikož koncert probíhal v napjaté atmosféře, plynul z toho celkový výkon a dojem. Nicméně se z této akce podařilo zaznamenat video skladby "All We Are".

Pavel - já - Pavel - Jannis Tradičně energicky gestikuluju :-) I přes depresivní kecy bubeníka Moučky se snažím vydat maximum Už jsem odhodila bundu, je mi v ní často dost horko
Krásný detailní záběr Ještě více detailní záběr S bleskem to není ono, chybí barvičky  :-/ A na DEFINITIVNÍ závěr všichni pohromadě
© 2003-2024 DORO & WARLOCK REVIVAL * All rights reserved